AFAS implementatie door DIFFERIT

AFAS Implementatie

DIFFERIT is één van de negen officiële AFAS implementatiepartners. Ons partnerschap maakt namelijk dat we niet alleen optimaliseren bij bestaande AFAS gebruikers, maar ook nieuwe klanten mogen begeleiden bij de implementatie van AFAS software.

Met trots kunnen we dan ook wel stellen dat DIFFERIT een ervaren specialist is op het gebied van AFAS implementaties met een optimale kennis van de bedrijfssoftware. Wij zijn er om het geheel voor je te implementeren op een manier waar jouw bedrijf maximaal voordeel van heeft. Je profiteert altijd van een zeer complete service als je kiest voor DIFFERIT als jouw AFAS specialist.

Waarom kiezen voor een

implementatie door DIFFERIT?.

Je herkent het vast. Jouw organisatie heeft het besluit genomen om te gaan werken met de software van AFAS, maar is nog zoekende naar een geschikte partner voor de uitvoering van het implementatietraject. Belangrijk is dat je dan een partner vindt die niet alleen beschikt over de nodige kennis en ervaring in jullie specifieke domein, maar ook qua aanpak en werkwijze een match is. Je gaat op zoek naar de AFAS partner die bij jouw organisatie past.

 

Wat maakt DIFFERIT als implementatiepartner uniek?

 • Samenwerken | Bij DIFFERIT staat samenwerken centraal. We streven naar een duurzame samenwerking waarbij vertrouwen en open communicatie de basis vormen. Alleen dan kun je samen komen tot een succesvolle implementatie.
 • Kennis | Wij beschikken over AFAS experts die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in AFAS-land. Daarbij hebben we door het grote aantal implementaties dat we hebben mogen doen, ook veel branchespecifieke kennis en weten we hoe we bedrijfsprocessen – zoals een financiële administratie – efficiënter kunnen laten verlopen. Hierdoor kunnen we jullie meenemen in de meest gangbare opties en van het juiste advies voorzien.
 • Kennisoverdracht | DIFFERIT richt AFAS Profit niet voor jou in maar met jou in. Tijdens consultancydagen zorgen we er samen voor dat de inrichting naar wens wordt gerealiseerd en jij weet wat jij kunt gaan testen. We hebben veelvuldig contact en laten zien wat we hebben gedaan, zodat je al gedurende het traject de nodige gebruikerskennis op doet.
 • Ondersteuning rondom livegang | Het inrichten van de software leidt tot een nieuwe werkwijze en dat is vaak spannend. Met de gebruikerstraining die we bieden rondom livegang én de ondersteuning die we kunnen bieden na livegang zorgen we samen voor een soepele landing.
 • No-nonsense | Onze consultants zijn harde werkers en kennen en no-nonsense mentaliteit. De lijnen zijn kort, er is structureel contact en de bereidheid om te helpen is groot.

 

Benieuwd hoe klanten ons implementatietraject hebben ervaren?

AFAS HRM
 

Wat is een AFAS implementatie?.

Bij implementaties richten wij de gehele AFAS Profit omgeving in. Wij zorgen voor de borging van alle bedrijfsprocessen en kijken hoe de software het beste integreert met de bedrijfseigen software om zo het maximale uit de software te halen. Een succesvolle AFAS implementatie gaat een stuk verder dan alleen het inrichten van de software. Het is de bedoeling dat iedereen de meerwaarde van AFAS ervaart en benut. Daarom is het zaak om alle stakeholders bij de implementatie te betrekken. Communicatie is dan onmisbaar.

Contact opnemen

AFAS implementatie

Hoe gaan we te werk?.

Onze implementatietrajecten bestaan uit een aantal opeenvolgende processtappen. Op hoofdlijnen doorlopen we samen de volgende fases:

 1. WELKOM BIJ DIFFERIT | Je hebt besloten om de implementatie door DIFFERIT uit te laten voeren. Het startpunt is bepaald en de overdracht vanuit onze Sales afdeling vindt plaats.
 2. KICK-IT | Tijdens de kick-it maken we graag kennis met jullie projectteam en schetsen we op hoofdlijnen beeld bij de projectscope, onze werkwijze en te ondernemen processtappen. Ook kunnen tijdens de kick-it andere zaken aan bod komen zoals het volgen van trainingen of vraagstukken rondom de planning.
 3. WORKSHOP & PLAN-IT | Onze workshop is bedoeld om de projectscope samen te verhelderen en verfijnen en draagvlak over te maken afwegingen te verkrijgen. We bespreken de onderliggende bedrijfsprocessen in relatie tot de gewenste inrichting, brengen eventuele risico’s in kaart en bepalen de vervolgacties om tot een detailplanning te komen. Ook bespreken we de integratie mogelijkheden met andere software applicaties en komen we graag in contact met de leverancier voor het maken van een koppeling.
 4. IMPLEMENT-IT | Dit betreft de daadwerkelijke uitvoerperiode waarin onze Consultants de inrichtings- en testwerkzaamheden in AFAS Profit met jullie gaan uitvoeren.
 5. GUIDE & REFINE-IT | Na het live gaan/de ingebruikname van de software bieden we op geplande momenten ondersteuning bij het testen en aanpassen/finetunen van de inrichting.
 6. DELIVER-IT | Aan het einde van het traject leveren we het project definitief op en sluiten we het af met elkaar. Dit is het moment waarop het project actief overgaat naar de onderhoudsfase.
 7. EVALUATE-IT | We vinden het vanuit DIFFERIT belangrijk om samen terug te blikken en te achterhalen hoe jij het traject als klant hebt beleefd en of de gestelde doelen behaald zijn.
 8. SUPPORT-IT | Indien gewenst kunnen we ook na livegang blijven ondersteunen. Wanneer je gebruik maakt van onze support dienstverlening worden gebruikersvragen beantwoord, bug fixes opgelost en kan indien gewenst een vervolgtraject met elkaar worden ingezet indien er nieuwe optimalisatie wensen naar boven komen.
Project proces DIFFERIT

Wat bieden we nog meer?.

Wij zijn er allereerst om de AFAS software op een bij jullie passende manier te implementeren om jullie processen efficiënter te laten verlopen. Hierbij zijn overzicht, kennis, structuur en communicatie echter belangrijke randvoorwaarden. We nemen je graag mee in de wijze waarop wij deze elementen inbedden in onze werkwijze.

Overzicht met onze projecttool Trello | Bij een AFAS implementatie werkt DIFFERIT volgens de Scrum methode. Door onze stapsgewijze aanpak houden we altijd het overzicht en de controle bij opdrachten, zodat alles volgens planning zal verlopen. Hierbij maken we gebruik van de onze projecttool Trello. Met Trello houd je eenvoudig zicht op de projectvoortgang en borg je dat de communicatie centraal verloopt zodat je altijd beschikt over de laatste stand van zaken en gemaakte afspraken.

Opdoen van AFAS kennis | Onze AFAS experts hebben veel kennis en ervaring wanneer het om AFAS en het automatiseren van processen gaat. Voor een soepel lopende implementatie is het ook van belang dat de betrokken projectteamleden binnen jullie organisatie basiskennis hebben opgedaan van AFAS Profit. Dit kun je doen door in het begin van het traject de basistrainingen bij AFAS te volgen. Aanvullend heb je de mogelijkheid om richting het einde van het traject de AFAS eindgebruikers in hun eigen AFAS omgeving te laten trainen door onze Consultants. Je ziet vaak dat deze training het draagvlak in de organisatie verder vergroot.

Bieden van structuur | Onze projecttool Trello geeft mooi overzichtelijk weer waar je als organisatie staat in het implementatietraject. Daarbij zorgen we voor een vaste structuur tijdens onze consultancydagen zodat je weet waar je aan toe bent en wat er van jou als organisatie verwacht wordt. We starten de dag met een dagstart waarin we de werkzaamheden voor die dag samen bespreken. Aan het einde van de consultancydag sluiten we af met een dagafsluiting en laten we zien wat we ingericht hebben.

Heldere en transparante communicatie | Goede communicatie tijdens het implementatietraject is essentieel. In het kader van het transparant communiceren werken we met één centraal platform waar alle afspraken worden vastgelegd.

Naast de feitelijke communicatiekant hebben we ook oog voor de zachtere kant. Jullie medewerkers moeten uiteraard leren om goed om te gaan met de AFAS software; daarom is communicatie gedurende het gehele traject erg belangrijk. Als je de bedrijfsprocessen echt wilt veranderen, heb je draagvlak van alle betrokkenen nodig; dus ook alle medewerkers. Dat betekent dat je echt iedereen moet meenemen in het veranderproces. Het is belangrijk dat de medewerkers op tijd op de hoogte worden gesteld dat er veranderingen gaan plaatsvinden, zodat zij hier ook open voor staan en zich hierop kunnen voorbereiden. Om weerstand en verwarring te voorkomen moet je de medewerkers ook duidelijk uitleggen wat de nieuwe werkwijzen hen opleveren en hoe zij profijt zullen ervaren van het automatiseren van hun processen. Zo krijgen zij bijvoorbeeld meer ruimte en tijd voor nieuwe taken. Ook hierin kunnen wij op een passende manier ondersteunen.

 

 

Ook aan de slag met de software van AFAS?