AFAS Knoppentraining

Een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol kunnen doorlopen van een implementatietraject is het opdoen van kennis van AFAS software. Voorafgaand aan de start van een implementatietraject adviseren wij onze klanten dan ook om in ieder geval de basistrainingen bij AFAS te volgen.

Aanvullend kun je ervoor kiezen om richting het einde van het traject, wanneer de livegang in beeld is, onze gebruikerstrainingen te gaan plannen: de DIFFERIT knoppentrainingen. Op deze manier heb je de kenniscirkel mooi gesloten en geborgd dat in elke fase van het traject de juiste kennis opgedaan wordt!

Het voordeel van de

DIFFERIT Knoppentraining.

Onze ervaring is dat het verzorgen van één of meerdere Knoppentrainingen richting het einde van het implementatietraject (de livegang van AFAS software) op diverse manieren veel meerwaarde kan bieden.

 

 • Maatwerk | De Knoppentraining is een maatwerk training en vindt plaats in jouw eigen AFAS omgeving. Dit vergroot tijdens en na de training de herkenbaarheid waardoor de training beter beklijft.
 • Draagvlak | Het creëert draagvlak onder de eindgebruikers doordat ze begeleid bekend worden gemaakt met de werking van het systeem.
 • Inzicht | Het biedt inzicht in het verschillende modules, de onderliggende processen en de logica van het systeem.
 • Comfort | Het biedt de eindgebruiker comfort wanneer ze zelf onder begeleiding van een expert door de AFAS omgeving hebben geklikt.
 • Geen onzekerheid | Het haalt eventuele onrust en onzekerheid richting livegang weg. Kleine bug fixes en gebruikersvragen kunnen op deze manier voor livegang reeds verholpen worden.
 • Interne kennisdeling | De basis van de Knoppentraining wordt gevormd door onze Vidyard instructies (korte video’s) waarin de AFAS processen door een AFAS expert worden toegelicht. Deze Vidyard filmpjes zijn eenvoudig te delen in de organisatie door ze bijvoorbeeld een plek op InSite te geven.

 

 

DifferIT_5186
 

Wat kan ik verwachten van een

Knoppentraining.

Onze Knoppentraining is bedoeld voor de AFAS eindgebruikers in jouw organisatie en hebben tot doel om hen bekend te maken met de inrichting en de onderliggende processen.

Onze Knoppentrainingen worden gegeven aan de hand van de volgende structuur:

 • Voorbereiden Knoppentraining per AFAS module
 • Opnemen Vidyard instructie per AFAS proces
 • Dagdeel Knoppentraining online of op locatie
 • Dagdeel opvolging Knoppentraining
 • Voorbereiding | Een Knoppentraining kan worden afgenomen voor elke AFAS module die is ingericht. Denk hierbij aan HRM, Payroll, Finance, Ordermanagement of Projecten. Ter voorbereiding op deze training wordt de sessie voorbesproken met de verantwoordelijke binnen jouw organisatie om samen te bepalen waar eventuele accenten tijdens de training moeten worden gelegd. Tevens worden teams samengesteld (max. 8 deelnemers per team), praktische tips gedeeld en afspraken gemaakt over het gewenste moment en de locatie.
 • Vidyard | Ter voorbereiding op de Knoppentraining nemen onze AFAS experts Vidyard instructies op aan de hand van jullie eigen AFAS omgeving. Indien mogelijk is dit de Consultant die in de implementatiefase verantwoordelijk is geweest voor de feitelijke inrichting in AFAS. In deze video wordt een specifiek proces uitgelicht en worden de stappen doorlopen die je als gebruiker moet zetten om bijvoorbeeld een taak af te handelen.
 • Knoppentraining | De Knoppentraining zelf kan online plaatsvinden maar bij voorkeur bij jullie op locatie. Vaak vinden de trainingen in de ochtend plaats en nemen ze een dagdeel in beslag.
 • Opvolging Knoppentraining | De middag van de Knoppentraining benutten we vaak voor het beantwoorden van gebruikersvragen, individuele uitleg op specifiek AFAS onderdeel indien gewenst of bijvoorbeeld het doen van kleine aanpassingen in de AFAS inrichting naar aanleiding van wensen voortkomend uit de training

Jouw medewerkers trainen in hun eigen AFAS omgeving?