Atv inrichten in Profit

Blog | ATV/ADV Arbeidstijdverkorting inrichten in Profit

Bij Arbeidstijdverkorting (atv) of Arbeidsduurverkorting (adv) werk je iedere week meer uren dan in je contract staat. De extra gewerkte uren neem je op een ander moment weer op als verlof.

Hoewel werknemers geen standaard wettelijk recht hebben op atv, is het in bepaalde branches (bijvoorbeeld de bouw) verplicht. Arbeidstijdverkorting dient vooral als een compensatie voor de uren die werknemers wel werken maar niet uitbetaald krijgen. Bij organisaties waar een 36, 37 or 38-urige werkweek de norm is, biedt een atv inrichting in Profit uitkomst. Lees verder…

De voordelen van de atv inrichting in

AFAS Profit.

Pluspunten:

  • Makkelijk te registreren voor de medewerkers
  • Opbouw via roosteruren zorgt voor juiste toekenning
  • Atv/Adv bij langdurig ziek (wel of niet opbouwen)
  • Altijd een actueel overzicht in opname en opbouw
  • Automatische berekening bij parttimers
  • Bij verzuim (hele dag) worden de opgebouwde atv uren in Profit automatisch tegen geboekt

Door het proces te borgen in AFAS Profit, zorg je ervoor dat je werknemers op de hoogte zijn van de atv-dagen. Via Profit krijgen ze ook een seintje als hun opgespaarde tijd dreigt te vervallen.

Verschil tussen

Atv, tvt en adv.

Bij atv bouw je per week standaard een stukje atv op (structureel). Bij tijd voor tijd (tvt) gaat het om overwerken (niet structureel) waarvoor je de extra gewerkte uren op een later tijdstip opneemt.

Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Het verschil is dat werknemers bij adv-dagen de opgebouwde tijd gebruiken voor een kortere werkweek. Door bijvoorbeeld later te beginnen, vaker pauze te nemen of gaan eerder naar huis te gaan. Bij deze vorm wordt de werkweek dus ook daadwerkelijk verkort en worden er geen uren gespaard.

Hulp nodig bij de automatisering van atv?

ATV in AFAS
 

De inrichting maakt het

Verschil.

Creatieve inrichtingen met vaste werktijden zijn heel onderhoudsgevoelig, het is niet aan te bevelen om atv op deze manier te registreren. Zo neem je bij de opname van verlof eigenlijk verlof op over je atv-uren.

Tip: De meest eenvoudige manier om atv in te richten is op basis van het rooster in uren per dag of uren per week.

Via het rooster gaan we verlofopbouw regelen en wordt automatisch het parttime percentage berekend. Bij een roosterwijziging vindt dan een herberekening plaats.

Stel er is toch werk op een

Geplande atv-dag.

De regels die er zijn omtrent vakantiedagen gelden (vaak) niet voor atv-uren. Dit betekent in veel gevallen dat de werkgever de werknemer kan verplichten om atv-uren op te nemen of te werken op een geplande atv-dag (tenzij anders vastgelegd in de cao). Denk bijvoorbeeld aan strooiwerkzaamheden bij gladheid.

Wil je de atv-dagen meenemen naar een nieuw kalenderjaar of laten uitbetalen?
Kijk dan in je cao, contract of personeelshandboek.

Blog: Verlicht je administratieve lasten door te werken met workflows