Blog | Ouderschapsverlof 2022 inrichten in AFAS

De wijziging gaat in vanaf dinsdag 2 augustus 2022. Uit het verleden kennen we natuurlijk al het onbetaalde ouderschapsverlof waarbij er in totaal 26 weken verlof werd toegekend (geldig tot de 8ste verjaardag van het kind).

Met de nieuwe wet, geldig vanaf 2 augustus, bestaat er de mogelijkheid om 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen in het eerste levensjaar van het kind, dit geldt voor beide ouders. Daarnaast komen 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Samen maakt dit opnieuw het totaal van 26 weken.

Deze nieuwe regeling is eenvoudig in te regelen in AFAS…

Steeds meer tijd beschikbaar voor

Ouders en kind.

De nieuwe regeling is een vervolg op de eerdere uitbreiding van de verlofregeling na de geboorte van een kind. Waar Nederlandse partners eerder nog op slechts twee dagen verlof konden rekenen, werden er sinds 2019 stappen gemaakt naar een meer gelijkwaardige verdeling, zodat beide ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen geboorteverlof. Vanaf 1 juli 2020 kwam daar de mogelijkheid om 5 weken betaald aanvullend geboorteverlof op te nemen bij.

Met de nieuwe regeling  vanaf 2 augustus 2022 komt hierbij het recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Hiermee krijgt de partner dus in totaal 15 weken betaald verlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Ouderschapsverlof AFAS
 

Ouderschapsverlof

Doorbetaling.

Het betaalde ouderschapsverlof is een doorbetaling vanuit het UWV met 70% van het dagloon. De doorbetaling kan rechtstreeks verlopen via de medewerker of de werkgever.

De 17 weken onbetaald ouderschapsverlof gaat volgens het principe dat we al kennen. De doorbetaling is hierbij 0% en is geldig tot de 8ste verjaardag van het kind.

Voorwaarden nieuwe regeling ouderschapsverlof

Periode.

Het betaalde geboorteverlof (9 weken) is geldig totdat het kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. Daarna vervallen deze weken niet in zijn geheel, maar worden de (resterende) weken opgeteld bij de standaard 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dus neem je de 9 weken betaald ouderschapsverlof niet op, dan houd je nog 26 weken onbetaald ouderschapsverlof over.

 

Nieuwe regeling ook geldig bij geboortes voor 2 augustus 2022  

Het leuke van deze regeling is dat deze ook geldig is voor kinderen die geboren zijn voor 2 augustus 2022. Dus heb je bijvoorbeeld in juni 2022 een kindje gekregen, dan heb je nog tot juni 2023 de tijd om het betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan bereikt immers het kind de leeftijd van 1 jaar en daarmee vervalt één van de voorwaarden. Let op: ook al is het kind eerder geboren dan dat de regeling van start gaat, je kan pas vanaf 2 augustus het betaald ouderschapsverlof opnemen.

De voordelen van de

Inrichting in AFAS.

  • Aanvraag gaat via de medewerker zelf
  • Zodra de medewerker het kind heeft toegevoegd, wordt het saldo toegekend
  • Het saldo wordt bijgehouden in AFAS (geen losse lijstjes)
  • Saldo overhevelen naar onbetaald ouderschapsverlof gaat automatisch


Workflow inrichten keuzemogelijkheden

  1. Automatisch doorzetten. Het saldo voor ouderschapsverlof wordt vanzelf toegekend. Wel krijgt de eindverantwoordelijke een bevestiging, zodat je altijd een nacontrole houdt.
  2. Houd eerst controle voordat ouderschapsverlof wordt vrijgegeven. In dit geval keur je als verantwoordelijke de aanvraag.


Verdeling OSV-uren

OSV (ouderschapsverlofuren), worden zichtbaar in het rooster wanneer er ouderschapsverlof wordt aangevraagd via het portaal. Daarna heb je nog de mogelijkheid om de uren, die je wekelijks opneemt, te verdelen in een deel betaald en onbetaald. Nadat je de geplande einddatum hebt ingevoerd, berekent het systeem automatisch het saldo.

Aaanvraag ouderschapsverlof
 

Medewerkers informeren

Nieuwe werkwijze.

Na de inrichting is het natuurlijk belangrijk dat je jouw medewerkers op de hoogte stelt van de nieuwe werkwijze. Zo hebben wij bij DIFFERIT de stappen (die je als ouder moet uitvoeren in het systeem) in een overzichtelijke sheet gezet. Kortom: ‘Een kind kan de was doen’.

Samen aan de slag met deze inrichting?