1 februari 2021

De MKB-voucher van € 2.500 is beschikbaar voor jouw organisatie!

“Hebben jullie nog projecten die je binnen AFAS wilt realiseren?” Grote kans dat je de MKB-voucher kunt inzetten voor deze projecten!

Met behulp van AFAS-software kunnen wij jullie vanuit DIFFERIT verder op weg helpen om jullie digitaliseringsambities te verwezenlijken. En het mooie is dat provincie Overijssel ook graag een financiële bijdrage levert! Concreet kunnen wij op woensdag 10 februari 2021 voor jullie een MKB-voucher aanvragen bij Provincie Overijssel.

Voor wie is deze MKB-voucher precies bedoeld?
De MKB-voucher is bedoeld voor MKB ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. Met deze voucher kunnen (vervolg)stappen worden gezet op het gebied van digitalisering. Ondernemers uit alle sectoren kunnen gebruikmaken van deze regeling.

Voor welke activiteiten kun je de voucher inzetten?
De MKB-voucher kan ingezet worden voor de ‘aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en verkoop’. Het inrichten van AFAS-functionaliteiten past hier bij uitstek onder. Concreet kunnen jullie hierbij denken aan het inrichten/optimaliseren van:

  • OutSite (denk hierbij aan het inrichten van een webshopfunctionaliteit, digitaal samenwerken, project selfservice of bijvoorbeeld een ticketcenter);
  • Ordermanagement voor het optimaliseren van je logistieke proces;
  • Optimalisatie van je Projectadministratie;
  • Inrichten van Workflowmanagement of;
  • Cursusevenementen voor trainingen, evenementen en webinars.

Kortom, diverse digitaliseringprojecten binnen AFAS kunnen worden gefinancierd.

Hoeveel is een MKB-voucher waard? 
Een MKB-voucher heeft een waarde van maximaal € 2.500 waarbij de voucher maximaal 50% van de kosten dekt. Concreet ontvang je, wanneer je een MKB-voucher toegezegd krijgt vanuit provincie Overijssel, AFAS-dienstverlening ter waarde van € 5.000 en betaal je hiervoor € 2.500.

“Willen jullie met ons aan de slag én hierbij een beroep doen op de MKB-voucher vanuit Overijssel?” 
Zo ja, laat het ons dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk maandag 8 februari weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om jullie aanvraag zorgvuldig voor te bereiden, de benodigde bijlagen gereed te maken en te zorgen voor tijdige indiening op woensdag 10 februari.

Heb je interesse? Laat het ons dan meteen weten.

Auteur

Marco Bosma

Binnen het team van DIFFERIT zit veel expertise en waardevolle kennis als het gaat om de AFAS software en Power BI. Ik houd je dan ook graag op de hoogte met actuele onderwerpen en (nieuwe) toepassingen. Heb jij een onderwerp waar je meer informatie over wilt? Laat gerust een verzoek achter via het contactformulier.

Contact opnemen
Meer nieuws