Consultancy Manager

Robin Hulsink.

Ik ben als Consultancy Manager eindverantwoordelijk voor alle uitgevoerde opdrachten en consultants. Bij de start van een traject komt ik actief in beeld naast de projectleider. Daar waar de projectleider verantwoordelijk is voor het organiseren van de uitvoering van een AFAS implementatietraject, treed ik op als ‘eigenaar van de opdracht’ aan de kant van DIFFERIT. Vanuit mijn rol kan ik tevens ingeschakeld worden om eventuele knelpunten binnen het traject op te pakken.

Daarnaast neemt ik gedurende het traject periodiek contact op, met jou als opdrachtgever, om te toetsen of alles naar verwachting verloopt. In grotere projecten kan ik tevens plaatsnemen in de stuurgroep van het project. Zo krijg je van onze kant waardevolle tips en input om het gehele traject soepel te laten verlopen. Tot slot hecht ik het project af en voer een eindevaluatie uit. Hiermee willen we het gehele projectproces naar een hoger niveau tillen!

Ik mijn vrije tijd vind ik het ontzettend leuk om een potje FIFA te spelen, samen met de kinderen of in mijn eentje nadat de kinderen op bed liggen.

Aanrader op Netflix | 24!
Verborgen talent | In verbouwingen ben ik een goede sloper: lekker fysiek bezig zonder al te veel na te hoeven denken.
Guilty pleasure | Sowieso twee: frikandel speciaal en bolognese chips (niet per sé samen ?)

Terug naar ons team